Technologické informácie
 
Prezentačné informačné systémy pre verejnosť [pdf]
(webové stránky, sociálne siete, ...)
 
Komunikácia osobných údajov s verejnosťou [pdf]
(osobné údaje v elektronickom styku s dotknutými osobami)
 
Interné informačné systémy [pdf]
Zabezpečenie počítačov a dát [pdf]
(spracúvanie osobných údajov v cirkevných automatizovaných informačných systémoch)

Vytváranie prihlasovacích formulárov na google docs
(uložené na google drive)