Kontakt pre IKT


Otázky ohľadom informačných technológií: 

Interný portál pre pracovníkov Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií: https://gdpr.ecclesia.sk/