Informačné technológie


Osobné údaje sa vo veľkej miere spracúvajú prostredníctvom automatizovaných informačných systémov (informačných a komunikačných technológií) i v prostredí Rímskokatolíckej cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi a právnických osôb, ktoré si svoju právnu subjektivitu od nich odvodzujú.
 
Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v automatizovaných informačných systémoch sa riadi Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.