Pre konkrétne informácie o ochrane osobných údajov prosím zvoľte menu naľavo.

V prípade, že ste právnická osoba, ktorá si svoju právnu subjektivitu odvodzuje od Rímskokatolíckej alebo Gréckokatolíckej cirkvi (teda je uvedená v evidencii cirkevných právnických osôb) môžete sa obrátiť s otázkami na ochranu osobných údajov na Konferenciu biskupov Slovenska.

V zmysle záväzných predpisov pre Katolícku cirkev (RKC a GKC v príslušnej sekcii tu na webstránke) sú všetky subjekty, ktoré si právnu subjektivitu odvodzujú od RKC alebo GKC podľa § 19 Zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery pokryté týmito záväznými predpismi a preto nepotrebujú vypracovávať už žiadnu ďalšiu záväznú smernicu pre svju činnosť.
 
Všetky subjekty sú však povinné vyhotoviť si ďalšiu potrebnú dokumentáciu. Túto si vypracúvajú na základe vzorov na týchto stránkach podľa toho, či sa ich činnosť viac podobá na školu, charitu, diecézu, resp. môžu si dané vzory pospájať alebo upraviť presne podľa toho, akú činnosť vykonávajú.
 
V praxi však každý subjekt potrebuje zosúladiť skutočné postupy a skutočné nakladanie s údajmi tak, aby boli údaje ochránené a nakladalo sa s nimi len tak, ako povoľuje zákon.
 
Pri preklikaní stránky gdpr.kbs.sk v časti pre farnosti, doecézy, či školy nájdete jednoduchý návod na vykonanie analýzy pre váš subjekt, ako aj vzory potrebných dokumentov a návody, ako ich upraviť a vypĺňať.
 
Ak by ste nenašli odpovede na konkrétne otázky, ktoré sa týkajú vašej činnosti, dajte nám vedieť, postupne môžeme vytvoriť sekciu často kladených otázok aj pre odvodené cirkevné subjekty.