V prípade, že ste právnická osoba, ktorá si svoju právnu subjektivitu odvodzuje od Rímskokatolíckej alebo Gréckokatolíckej cirkvi (teda je uvedená v evidencii cirkevných právnických osôb) môžete sa obrátiť s otázkami na ochranu osobných údajov na Konferenciu biskupov Slovenska.
 
Z aktuálnej právnej úpravy už nevyplýva povinnosť mať "Bezpečnostný projekt" ani ďalšiu rozsiahlu dokumentáciu. Ochranu osobných údajov musíte vo vašej organizácii zabezpečiť najmä v praxi. Odporúčame Vám prezrieť si sekciu školstvo, kde podľa návodu viete adekvátne upraviť dokumenty pre svoju právnickú osobu.