KBS
 
Vitajte na web stránke Konferencie biskupov Slovenska venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Zodpovedná osoba


Vyhláška týkajúca sa preukazovania certifikátu o negatívnom teste na COVID-19
Osobné údaje zamestnávateľ nijako nespracúva, zamestnanec ukazuje certifikát len k nahliadnutiu.


Prihlasovanie na sväté omše online - upozornenie: 
 
V súlade s nariadením GDPR nie možné zverejňovať osobné údaje (meno, priezvisko, ...) osôb prihlásených na svätú omšu na internetovej stránke farnosti. 
 COVID a osobné údaje

 

COVID a osobné údaje v prostredí škôl 

Všetky dokumenty a vzory sú chránené autorským právom. Zverejnené pokyny, dokumenty a vzory môžu používať výlučne subjekty Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených cirkví a právnické osoby, ktoré si svoju subjektivitu odvodzujú od uvedených cirkví.