Prevádzkovateľ: Katolícka cirkev v Slovenskej republike
 
Vzťahy medzi Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike a Slovenskou republikou upravuje Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. Katolícku cirkev v Slovenskej republike reprezentujú Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev, tak ako sú zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
 
Slovenská republika a Svätá stolica vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva.
 
Zodpovedná osoba:
 
Tím ochrany osobných údajov pozostávajúcu z odborníkov z oblasti vnútroštátneho a európskeho práva, informačných technológií a cirkevného práva.
 
Poštový kontakt:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
 
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
 
Spoločný e-mail na tím ochrany osobných údajov: dpo @ kbs.sk
Telefónny kontakt na sekretariát (prepojí na konkrétnu poverenú osobu): +421 2 59 20 65 01
 
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uverejnené na stránke Záväzné predpisy (RKC) a na stránke Záväzné predpisy (GKC)
 
Informácie pre dotknuté osoby sú podrobne uverejnené na stránke Informácie pre dotknuté osoby.

 
Poštový kontakt:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
 
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
 
Spoločný e-mail na tím ochrany osobných údajov: dpo @ kbs.sk
Telefónny kontakt na sekretariát (prepojí na konkrétnu poverenú osobu): +421 2 59 20 65 01

____

Pravidlá pre osobitné podujatia si vyberte v menu vľavo.