Zodpovedná osoba:
 
Tím ochrany osobných údajov pozostávajúci z odborníkov z oblasti vnútroštátneho a európskeho práva, informačných technológií a cirkevného práva.
 
Poštový kontakt:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
 
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
 
Spoločný email na tím ochrany osobných údajov:
dpo @ kbs.sk
Telefón na sekretariát, ktorý Vás prepojí na konkrétnu poverenú osobu: +421 2 59 20 65 01