Kontakt pre diecézy a eparchie


Právne informácie: 

Kontakty pre oblasť IKT sú uvedené na stránke Kontakt pre IKT

 

Všetky podnety, žiadosti a sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré Vám boli doručené od dotknutých osôb (písomne, emailom) prosíme bezodkladne postúpte Zodpovednej osobe, ktorou je Konferencia biskupov Slovenska (písomne, emailom alebo oskenované emailom).