Aktualizujte si prosím Vaše Zásady nasledovne:  

"Na základe aktuálnej situácie s pandémiou Covid-19 prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiadané úradmi verejného zdravotníctva na právnom základe paragrafu 13 ods. 1 pism c) a d) Zakona 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom môžu byť odoslané na štátne orgány verejného zdravotníctva za účelom testovania na základe aktuálne účinných naridení vlády alebo rozhodnutí regionálnych úradov verejného zdravotníctva."


 
Presný postup nájdete v časti "Iná právnická osoba -  Školstvo"