Konferencia biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita  sprístupňuje pomoc osobám pri prihlasovaní na očkovanie.
 

Osobné údaje sú spracúvané výlučne v súlade so Záväznými predpismi Cirkvi v Slovenskej republike  a v súlade so zmluvou o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom CreditCall, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36 677 922. Zásady spracúvania osobných údajov sprostredkovateľa sú zverejnené tu.
 
Osobné údaje sú spracúvané výlučne pre účely pomoci osobám, ktoré si želajú prihlásiť sa na očkovanie proti COVID-19 realizované Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a na právnom základe súhlasu týchto osôb. Ďalšie služby, ako pomoc s dopravou žiadateľovi a iná asistencia sú vykonávané na právnom základe zmluvného vzťahu a výlučne na základe žiadosti žiadateľa.
 
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, e-mail, číslo mobilného telefónu, adresa trvalého pobytu v rozsahu obec, ulica, popisné číslo, PSČ, resp. adresa prechodného pobytu v rozsahu obec, ulica, popisné číslo, PSČ, základné informácie o zdravotnom stave. Osobné údaje spracúva aj sprostredkovateľ, ktorým je CreditCall, s.r.o. so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava.
 
Osobné údaje budú poskytnuté výlučne štátnym orgánom Slovenskej republiky, najmä Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Národnému centru zdravotníckych informácií a ďalším, ktoré realizujú proces prihlasovania a očkovania proti COVID-19 v Slovenskej republike.
 
Osobné údaje údaje budú vymazané bezprostredne po nahlásení osoby na očkovanie cez príslušný formulár alebo najneskôr do 30 dní od uskutočnenia hovoru.