Prihlasovanie na sväté omše online - upozornenie: 
 
V súlade s nariadením GDPR nie možné zverejňovať osobné údaje (meno, priezvisko, ...) osôb prihlásených na svätú omšu na internetovej stránke farnosti. COVID-19 a osobné údaje


 
V súvislosti s novým Covid automatom, ktorý plánuje zostatovať zoznamy osôb zúčastnených na svätých omšiach NIE JE POTREBNÉ osobitne žiadať súhlas dotknutej osoby, nakoľko ide o požiadavku osobitného predpisu. Na zoznamoch stačí uviesť link gdpr.kbs.sk.