Vytváranie prihlasovacích formulárov na google docs
(uložené na google drive)
 
    1. Pri vytváraní formulárov google.docs na prihlasovanie na podujatia/konferencie dbajte na bezpečnosť. Teda, formulár nepovoľujte zdieľať ako linku, ale ho priraďte iba konkrétnym osobám, ktoré sa na organizácii podujatia podieľajú, keďže z tejto linky by bol následne možný prístup k údajom z formulára.
 
    2. Pre vyplnenie (zverejnene pre účastníkov) zvoľte odoslanie linku emailom samému sebe, a túto linku následne použite pre prihlasovanie pre verejnosť.
 
    3. Rovnaké opatrenie prosím zvoľte aj pre ODPOVEDE z formulára. Práve ODPOVEDE obsahujú osobné údaje účastníkov. Teda na formulár kliknite pravým tlačidlom, zvoľte možnosť „zdieľať“ a otvorí sa vám okno zdieľania. V tomto okne prosím nikdy nezvoľte možnosť "ktokoľvek s odkazom" ale možnosť " VYPNUTÉ - prístup majú len konkrétne osoby".
 
    4. Zároveň, ak ste doposiaľ (do 25.5.2018) ukladali formuláre cez google drive, prekontrolujte zložku"kôš/bin" a ak staré zoznamy ešte potrebujete, stiahnite si ich do archívu vo formáte excel a následne ich z koša google drive natrvalo vymažte.
 
    5. Pokiaľ bude bezpečnosť google dokumentov nastavená tak ako je uvedené vyššie (teda len povoleným osobám), nie je nevyhnutné ich v budúcnosti vymazávať z webového rozhrania. Každopádne, súčasťou týchto formulárov je dôkaz o poučení o ochrane osobných údajov, preto je potrebné jednu verziu formulára archivovať -  teda buď na webe zabezpečenú alebo lokálne na svojom počítači stiahnutú vo formáte excel.