Prihlasovanie na sväté omše online - upozornenie: 
 
V súlade s nariadením GDPR nie možné zverejňovať osobné údaje (meno, priezvisko, ...) osôb prihlásených na svätú omšu na internetovej stránke farnosti. COVID-19 a osobné údaje